Komputer zadomowił się w naszym życiu, stał się częścią rodziny, nie możemy bez niego normalnie funkcjonować. Maszyny przez nas wykorzystywane są to różne konfiguracje, dysponują różną mocą. Włąsnie na takich maszynach mogą być budowane systemy klastrowe 
W czym są komputery klastrowe, jakie są ich zalety a jakie wady? Systemy klastrowe najprościej to zbiór komputerów nie koniecznie o tej samej konfiguracji czy wydajności są one połączone ze sobą za pomocą sieci komputerowych, nie muszą znajdować się w jednym pomieszczeniu czy budynku. Łącząc klika, kilkaset czy kilka tysięcy jednostek można stworzyć wirtualny superkomputer fizycznie zbudowany z dużej ilości mniejszych jednostek. 
Po pierwsze nie zawodność i bezpieczeństwo. 
System klastrowy jest odporny na awarie poszczególnych komputerów, ponieważ jest tak zbudowany, że wykluczenie jednego elementu nie wpływa negatywnie na prace pozostałej części maszyn. Podczas awarii jednej maszyny pozostałe przejmują jej zadania. Konstrukcja taka ma jeszcze jedną zaletę pozwala na konserwację urządzeń bez wyłączzenia całęgo sytemu. Wadą tego rozwiązania jest przymus dublowania danych, co powoduje zwiększenie ilości sprzętu oraz nakładów finansowych. 
Po drugie systemy klastrowe są stosunkowo tanie w porównaniu do klasycznych superkomputerów. Do budowy nie potrzeba specjalnych komputerów (procesorów) wystarczy standardowy sprzęt, również zaletą aczkolwiek także wadą jest połączenie pomiędzy węzłami użyć do tego można standardowej sieci ale wiąże się to ze spadkiem szybkości na łączach. W tym miejscu architektura klastrowa ustępuje pola innym rozwiązaniom. Dużym utrudnieniem w sytemach klastrowych jest stworzenie odpowiedniego oprorgramowania. 
Oprogramowanie musi pozwalać na równoległe przetwarzanie danych w wielu jednostkach, dba również o sprowadzenie i posortowanie obliczanych danych. Odpowiednie programy dbają o równoważny rozkład obciążenia pomiędzy węzłami, oraz monitorują sieć w poszukiwaniu awarii. Jeśli awaria się zdarzy przekierpwywują i powtarzają zadania na innych jednostkach. 

Wążniejsze pojęcia dotyczące systemów klastrowych: 

* Węzeł- każdy komputer będący elementem składowym klastra. 
* Klaster- polega na połączeniu ze sobą conajmniej dwóch komputerów komunikujących się za pomocą szybkiego łącza. Żeby mówić w pełni o sytemie klastrowym potrzebne jest oprogramowanie, które pozwala na dzielenie procesu obliczeniowego na fragmenty czyli kapsulacje. 
* Przeźroczystość- użytkownicy korzystający z systemu klastrowego nie zdają sobie sprawy z jego wykorzystywania. Ponieważ wszelkie procesy obliczeniowe są ukryte przed użytkownikami. Systemy te mogą wykorzystywać tylko programiści i inżynierowie którzy się nimi zajmują. 
nazwać system