Pamięć jest jednym z najważniejszych elementów komputera bez którego tego typu maszyny nie mogłby poprawnie funkcjonować. dzisiejsze skomplikowane układy elektroniczne, ale pamięć to także taśma z dziórkami prymitywna prawda ale również jest to pewien sposób zapisu danych. W niniejszym artykule chciałem zaprezentować pokrótce podstawowe typy pamięci. 


Wyróżniamy dwie podstawowe grupy pamięci: 

1. Pamięci stałe, które po odłączeniu zasilania nie tracą swej zawartości, do tej grupy należą: 

* ROM (ang. read only memory) pamięć tylko do odczytu, bez możliwości zapisania ,przez zwykłego użytkownika, w niej jakichkolwiek danych. Pamięć ta zapisywana jest w fazie produkcji; 

* PROM (ang. programmable read only memory) pamięć, którą można jednorazowo zaprogramować; 

* EPROM (ang. erasable programmable read only memory) pamięci, które mogą być wielokrotnie programowane, lecz wcześniej ich zawartość musi być usunięta za pomocą promieni UV; 

* EEPROM (ang. electrically erasable programmable read only memory) pamięci, które są podobne do EPROM-ów z jedną różnicą kasowanie sterowane jest elektrycznie, nie wymaga naświetlenia; 

2. Pamięci o swobodnym dostępie RAM (ang. random access memory), które tracą zawartość po odłączeniu zasilania: 

* SRAM (ang. static random access memory) nie wymagają odświeżania, cechą jest krótszy czas dostępu, ale wadą mniejsza pojemność oraz wyższa cena; 

* DRAM (ang. dynamic random access memory) pamięci dynamiczne, wymagają złożonych układów sterujšcych, mają dłuższy czas dostępu, ale są tańsze i dysponują większą pojemnością; 

* PRAM (ang. pseudostatic random access memory) pamięci, które dysponują strukturą dynamiczną pamięci wewnętrznej, lecz na zewnątrz zachowują się jak pamięć statyczna;